Viktige telefonnummer

 

Nødtelefonar 
Brann110 
Politi112
Lege/ambulanse113
Nyttig å vite 
Brannvarslingssentralen55 56 57 30
Legevakt116117
Norheimsund Legesentr56 55 39 40
Lensmannen i Kvam56 55 35 00
Kvam Kraftverk (vakt)56 55 33 33
Veterinærvakt88 00 56 55
Falck Bilberging02 222
NAF Bilberging08 505
Kvam Herad (09 - 15)56 55 30 00
Snøscootertransport 
Norheimsund Røde Kors

48 13 53 20
56 55 88 10

Bergen Røde Kors 

56 55 89 57
93 41 08 50

Arna Røde Kors56 55 88 68
Turløypepreparering 
Kvamskogen Hytteserv.56 55 89 49

 

 

Snøscooterløyve på Kvamskogen

For å køyra snøscooter på Kvamskogen må ein i tillegg til det kommunale løyvet, også ha løyve frå dei einskilde grunneigarane som ein ynskjer køyra over.

Kvamskogen Næringslag har på vegne av etterfølgjande hovedbrukseigarar på Kvamskogen fullmakt til å gje løyve til motorisert ferdsel over eigedommane g.nr. 11, 19, 20, 21. 22, 25 og 26.

 


Følgjande eigarar har løyve til å køyra varetransport med snøscooter for 2017:

Arna og Åsane R.K. Hjelpekorps       2 stk.      56 55 88 68 
Bergen R.K. Hjelpekorps       3 stk.     56 55 89 57  /  93 41 08 50
Norheimsund R.K. Hjelpekorps       3 stk.     56 55 88 10  /  48 13 53 20
Johan Skeie AS       1 stk.91 54 57 45
Henrik Steine AS       1 stk.91 71 49 82
   
   

 

 
Kvamskogen.com av Kvamskogen Næringslag