Viktige telefonnummer

 

Nødtelefonar 
Brann110 
Politi112
Lege/ambulanse113
Nyttig å vite 
Brannvarslingssentralen55 56 57 30
Legevakt116117
Norheimsund Legesentr56 55 39 40
Lensmannen i Kvam56 55 35 00
Kvam Kraftverk (vakt)56 55 33 33
Veterinærvakt88 00 56 55
Falck Bilberging02 222
NAF Bilberging08 505
Kvam Herad (09 - 15)56 55 30 00
Snøscootertransport 
Norheimsund Røde Kors

48 13 53 20
56 55 88 10

Bergen Røde Kors 

56 55 89 57
93 41 08 50

Arna Røde Kors56 55 88 68
Turløypepreparering 
Kvamskogen Hytteserv.56 55 89 49

 

 

Kvamskogen.com av Kvamskogen Næringslag