Viktige telefonnummer

 

Nødtelefonar 
Brann110 
Politi112
Lege/ambulanse113
Nyttig å vite 
Brannvarslingssentralen55 56 57 30
Legevakt116117
Norheimsund Legesentr56 55 39 40
Lensmannen i Kvam56 55 35 00
Kvam Kraftverk (vakt)56 55 33 33
Veterinærvakt88 00 56 55
Falck Bilberging02 222
NAF Bilberging08 505
Kvam Herad (09 - 15)56 55 30 00
Snøscootertransport 
Norheimsund Røde Kors

48 13 53 20
56 55 88 10

Bergen Røde Kors 

56 55 89 57
93 41 08 50

Arna Røde Kors56 55 88 68
Turløypepreparering 
Kvamskogen Hytteserv.56 55 89 49

 

 

Turløyper på Kvamskogen

Sporing av preparerte skiløyper

A, B og C-løyper 2017

Tilskotsytarar

Utsikt mot Måvotno

Øvre SteinskvanndalenOm vinteren når det er snø nok, er det ca. 60 km med skiløyper som blir maskinpreparerte. De fleste av disse har utgangspunkt fra en av de store parkeringsplassene. Du finner bl.a. løyper som går til Mødal (Negerlandsbyen), Kvitingen (maskinpreparert til foten av Såta), til Steinskvanndalen og til Byrkjesete. Utenom disse, er det mange løyper som er lagt slik at de letter tilkomst til hyttefeltene.

GPS - Etterhvert velger mange å ha med en GPS når de er på tur, noe som kan være et greit tillegg til kartet. BOF har lagt ut noen sporlogger fra løypene på Kvamskogen. Filene som er lagt ut er i et format som kan tas inn i kartprogrammet som fulgte med GPS'en og overføres til GPS enheten. Greit å ha med seg også som en ekstra sikkerhet hvis været slår om.


Bygging (sommerpreparering og bygging av skibroer) og vinterpreparering av løypenettet er en ”felles dugnad” som hytteeiere, Kvam Herad, Bergen og Omland Friluftsråd, Hordaland Fylke og Kvamskogen Næringslag står bak. Uten de økonomisk tilskudd de enkelte yter, hadde det ikke vært mulig å opprettholde dette flotte tilbudet til både hyttefolk og tilreisende.

Er det hytte-eiere som ikke har fått tilsendt LØYPEKORT, kan tilskudd til turløyper (kr. 500,- for 2017) betales til:

Kvamskogen Næringslag, Steine 46, 5600 Norheimsund. Bankkonto nr. 3530.07.08577.

 

 
Kvamskogen.com av Kvamskogen Næringslag